Skip to main content
30.3.2021

Tervehdys!

Puunkorjuu on käynyt kiivaana ja palaute on ollut erittäin hyvää. On ilo seurata, kun ammattilaiset korjaavat puuta positiivisella mielellä ja nykyaikaisella kalustolla.

Sulanmaan aikaisille hakkuille tehdään nyt kovasti pystykauppaa sekä hakkuusuunnitelmia. Nyt on mahdollisuus saada lehtipuuvaltaisille päätehakkuille ja harvennuksille tuotot maksimiin ja räätälöimällä asiakkaillemme sopivin kokonaisuus.

Koivuklapikuidulle ja hakerangalle on nyt kova tarve. Tämä näkyy hinnoittelussa ja puun hyödyntämisen tarkkuudessa. Muun lehtipuun hakerangallekin on nyt kova kysytä, mikä heijastuu maailman markkinatilanteesta ja turpeen käytön vähenemisestä.

Kun lehtipuu tehdään hakerangaksi, hyötyy metsänomistaja huomattavasti, sillä puu voidaan ottaa tarkoin talteen. Monitoimikone voi ajaa hakerankaan mukaan haarat, mutkat, haavat, lepät ja osin myös alamittaista havupuuta, joka ei täytä kuidun vaatimuksia. Tällä korjuumenetelmällä kokonaiskertymä saadaan nostettua jopa 20 %, mikä vaikuttaa puukauppatiliin sekä tuottaa viimeistellyn ja siistin lopputuloksen.

Havukuitu-ensiharvennuksia tehdään myös runsaasti sulan maan aikana. Onnistumisessa ovat tärkeässä roolissa ajourasuunnittelu sekä ajourien huolellinen havutus, ja nämä meidän ammattilaisiltamme hoituvat. Pystykaupan sekä puunkorjuun tukena on myös Kellolan maanrakennus. Tämä on etuna esimerkiksi silloin, kun tulevalle kesäkorjuukohteelle on tarvetta tiestölle. Näin hommat hoituvat mutkattomasti kokonaispakettina. Samalla kertaa kun metsät tulevat kasvukuntoon, tulee myös tiestö tulevaisuuden tarpeille valmiiksi. 

Teemme mielellämme myös yhteishankkeita useampien tilojen kanssa kerralla, jolloin kokonaishankkeet saadaan järkeviksi ja kustannustehokkuus huippuun.  

Ammattilaisemme ovat palveluksessanne!
 


Lue myös

Tervehdys!
30.3.2021

Tervehdys!

Puunkorjuu on käynyt kiivaana ja palaute on ollut erittäin hyvää. On ilo seurata, kun ammattilaiset…

Muita kuulumisiamme