Maanrakennuksen ja metsäurakoinnin ammattilainen

Veljekset Kellola Oy sijaitsee Raahen Kopsassa

Veljekset Kellola Oy tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta palvelua 20 vuoden kokemuksella!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Veljekset Kellola Oy
Romuperäntie 193
92260 KOPSA

Y-tunnus: 1490153-9
Puh: +358 40 180 704

Sähköposti: info@veljeksetkellola.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Juho Pöyskö  
Puhelin: +358 40 180 7046  Sähköposti: juho.poysko@veljeksetkellola.fi 

3. Rekisterin nimi 
Veljekset Kellola Oy asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään asiakkaan hankkimien Veljekset Kellola Oy:n palveluiden toimittamiseen, asiakkuussuhteen hoitamiseen sekä yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Ajantasainen lista kaikista Veljekset Kellola Oy:n tarjoamista palveluista ja tuotteista on nähtävissä osoitteissa www.veljeksetkellola.fi ja www.veljeksetkellolaoytuotanto.fi 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

• Nimi (etu- ja sukunimi)

• Asiointikieli

• Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Organisaation nimi (esim. yrityksen nimi)

• Tilaus- ja ostohistoria 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot saadaan asiakkalta itseltään palvelun tai tuotteen toimitussopimuksen teon yhteydessä eli asiakkuussuhteen syntyessä sekä mahdollisesti myöhemmin asioinnin yhteydessä, jos ilmenee tarvetta päivittää asiakkaan em. rekisteritietoja. Kirjanpitolain velvoittamana Veljekset Kellola Oy on velvollinen tallentamaan kaikki maksutapahtumat kuuden vuoden ajan. Asiakkaan tietoja voidaan saada myös Veljekset Kellola Oy:n nettisivuston kautta, jos asiakas lähettää ne sivulla olevan lomakkeen kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisteritietoja ei luovuta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Veljekset Kellola Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Rekisterin henkilötiedot käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n sisällä. Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
A Manuaalinen aineisto Manuaalisesti talletettua tietoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilöillä, joilla on pääsy tilaan, jossa tietoa säilytetään, on vaitiolositoumus. 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on vain nimetyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään ja joilla on henkilökohtainen rekisterin käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus. Rekisteritietoja voi olla fyysisesti talletettuna useampaan paikkaan ja ne voivat sijaita kolmannen osapuolen eli Veljekset Kellola Oy:n palveluntarjoajan tallennusvälineellä. Näissä tapauksissa olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin tietosuojan toteutumisesta. Kolmannen osapuolen henkilöstö, esim. IT-tuki, on vaitiolovelvollinen

10. Tarkastusoikeus 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa Veljekset Kellola Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen info@veljeksetkellola.fi. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai hänen tietojensa poistamista kokonaan tai osittain

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja rekisteriin on talletettu, on henkilötietolain 30§:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. 

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 7Jaa

Veljekset Kellola Oy

Toimisto Softpolis Raahe:
Rantakatu 8 A ovi 2 neljäs kerros
92100 RAAHE

Toimisto Kopsa:
Romuperäntie 104
92260 KOPSA

Laskutusosoite:
Verkkolaskuosoite: 003 714 901 539                        Operaattori: Maventa                                    Välittäjätunnus: 003 721 291 126                          Paperilaskut:
Veljekset Kellola Oy
14901539
PL 100
80020 Kollektor Scan

Maanrakennus
Marko Kellola
Puh. 040 018 4515
marko.kellola@veljeksetkellola.fi

Juho Pöyskö
Puh. 040 1807046
juho.poysko@veljeksetkellola.fi

Työnjohto/ Jaakko Autio
Puh. 044 9820061
jaakko.autio@veljeksetkellola.fi

Työnjohto/ Mikko Himsworth
Puh. 040 5707415
mikko.himsworth@veljeksetkellola.fi

Maa- ja kiviainesmyynti

Rannikon Konepalvelu Oy (Rannikon maa-aines)

Hannes Huhtala

hannes@rannikonmaaaines.fi

Puh.050 3042455

Metsäkoneurakointi
Mikko Kellola
Puh. 040 563 8494
mikko.kellola@veljeksetkellola.fi

Juha Kellola
Puh. 050 3671027
juha.kellola@veljeksetkellola.fi

Korjaamo
Kyösti Saarijärvi
Puh. 040 3053211
kyosti.saarijarvi@veljeksetkellola.fi

Toimisto
Toimitusjohtaja Kyösti Saarijärvi
Puh. 040 3053211
kyosti.saarijarvi@veljeksetkellola.fi

Laskutus/ Sirpa Kokko
Puh. 040 741 8166
sirpa.kokko@veljeksetkellola.fi