Huippuluokan pääurakoitsija myös vaativille työmaille

Meille on tärkeää olla mahdollistamassa asiakkaan suuretkin projektit. Yhtä tärkeää meille on taata se, että työntekijämme voivat hyvin kasvavassa yrityksessämme. Me Veljekset Kellola Oy:ssä uskomme tekemisen läpinäkyvyyteen, pitkäaikaiseen yhteistyöhön sekä hyvään luottamuksen ilmapiiriin niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin keskuudessa.

 • 1990–1997 Marko Kellola aloitti maanrakennus ja metsäurakoinnin
 • 1998 Yritys Veljekset Kellola Ay perustettu, omistajat Marko ja Mikko Kellolla 
 • 1998 Sopimus paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa
 • 1999 Sopimus Junnikkalan Sahan kanssa
 • 2005 Yrityksestä tuli Veljekset Kellola Oy
 • 2010 Aloitimme kaivostyömaalla
 • 2012 Juha Kellola tuli osakkaaksi 
 • 2013 Aloitimme tuulivoimalatyömailla
 • 2016 Aloitimme urakoinnin Hanhikivellä (Ydinvoimala)
 • 2014 Korjaamohallit rakennettu
 • 2014 Sopimus Metsähallituksen kanssa
 • 2019 Toimitusjohtaja palkattu
 • 2020 Laatusertifikaatit saatu

Veljekset Kellola Oy

Veljekset Kellola Oy on täyden palvelun laadukas, tehokas ja joustava maansiirron ja puunkorjuun yritys myös vaativilla työmailla. Haluamme tuottaa huomattavaa lisäarvoa työn tilaajalle. Meillä maansiirron ja puunkorjuun osaaminen lähtee hyvistä työmenetelmistä, kuljettajien ammattitaidosta, intohimosta alaan ja uuden oppimiseen sekä tehokkaasta suunnitelmien toteuttamisesta tehokkaalla ja nykyaikaisella kalustolla.

Strategia

Strategiamme perusta on olla vahva, kasvava ja hyvämaineinen yhtiö puunkorjuu-, maansiirto- ja maanrakennuspalveluissa Suomessa. Tämän mittareina ovat liikevaihto, kassavirta sekä sitoutunut osaava henkilöstö. Toiseksi painopisteitämme ovat jälkilaskenta, toiminnan kehittäminen ja tuloksentekokyky. Strategiamme kolmannessa vaiheessa teemme mahdollisia yritysostoja, jonka myötä voimme kasvaa ja kansainvälistyä.

Missio

Tarjoamme puunkorjuu- maansiirto- ja maanrakennuspalveluja Suomessa ammattitaitoisella henkilökunnalla ja alihankintaverkostolla sovitussa aikataulussa kannattavasti hyvässä ilmapiirissä. Tukitoimintona tarjoamme myös huolto- ja kunnossapitopalveluja pääliiketoimintamme konekantaan.

Visio

Tahdomme olla huippuluokan puunkorjuu-, maansiirto ja maanrakennuspalveluja tarjoava kokonaisvaltainen pääurakoitsija yritys myös vaativilla työmailla. Meillä on alan parhaat työntekijät, hyvä työilmapiiri, toimivat työmenetelmät ja koneet sekä intohimo auttaa asiakasta omalta osaltamme toteuttamaan työmaat.

Onnistunut työmaan toteutuminen syntyy sitoutuneista ihmisistä ja aikataulusta kiinni pitämisestä. Tulokset muuttuvat, kun tekeminen muuttuu. Tekeminen muuttuu, kun ihminen haluaa parempia tuloksia. Vahvistamme projekteissamme arjen johtajuutta käytännön läheisesti ja tarvittaessa jokaisella organisaatiotasolla. Tuotamme myös hyvinvointia työntekijöille ja yrityksen omistajille.

Vaalimme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Mitä nopeammin ja selkeämmin työtä koskeva tarpeellinen tieto tavoittaa ihmiset, sitä vähemmän syntyy arvailuja, pelkoa ja epäluottamusta. Läpinäkyvyys on tärkeää myös ulospäin, sillä se vaikuttaa yrityksen brändiin. Hyvä mielikuva pitää työntekijät talossa, houkuttaa asiakkaita ja uusia työntekijöitä

Emme hosu, mutta haluamme työskennellä ripeästi ja silti huolellisesti. Kokemuksesta tiedämme, että tekemisen lykkääminen tuhoaa tuloksia.

Kasvu on tavoitteemme. Haastamme itsemme terveeseen hallittuun kasvuun siten, että se on kustannustehokasta asiakaskentässämme.

Toiminnallinen ja tekninen laatu ovat toimintamme peruspilareita. Tuotteet ja palvelut pidetään asiakkaan odotusten mukaisina, jotta saavutetaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Toiminnassamme joustavuus tarkoittaa sitä, että pystymme sopeutumaan kysynnässä tapahtuviin määrällisiin ja laadullisiin muutoksiin henkilöstön, konekanta ja asiakkaiden tarpeet huomioiden.
 


Uutiset

Tervehdys!
30.3.2021

Tervehdys!

Puunkorjuu on käynyt kiivaana ja palaute on ollut erittäin hyvää. On ilo seurata, kun ammattilaiset…

Tarve urakointiin tai puunkorjuuseen?

Kerromme mielellämme lisää tekemisistämme sekä pohdimme kanssanne, mikä olisi teille tehokkain ratkaisu.