Veljekset Kellola Oy – vankka maanrakennus- ja metsäkoneurakoinnin erikoisosaaja

Veljekset Kellola Oy on vuonna 1998 perustettu maanrakennus- ja metsäkoneurakoinnin erikoisosaaja. Työllistämme noin 60 alan ammattilaista ja toimimme pääsääntöisesti Oulun talousalueella, mutta myös muualla Suomessa.

Olemme hoitaneet kymmeniä erilaisia maarakennusurakoita, kuten tuulivoimaloiden infrastruurin rakentamista, massojensiirtoja kaivostyömailla, teollisuusrakentamista sekä teiden parannus- ja rakennustöitä. Meiltä onnistuvat myös louhintaurakat sekä vaativammatkin kohteet ja urakat. Metsäkoneurakoinnissa osaamisemme ei rajoitu ainoastaan korjuuseen, vaan voimme pitkän kokemuksemme turvin hoitaa myös leimikon suunnittelun ja tarvittaessa toteuttaa leimikon puukaupasta jälkitöihin.

Laatuajattelu ohjaa kaikkea tekemistämme suunnittelusta toteutukseen ja työmaiden johtamiseen. Tavoitteenamme on aina tyytyväinen asiakas. Meiltä saat projektillesi tarkan hinta-arvion, selkeän aikataulun ja luotettavat tekijät kalustoineen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, niin katsotaan kuinka voimme auttaa sinua.

Veljekset Kellolan laatusertifikaatit:

 • ISO 9001 muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle.
 • Standardi edellyttää keskittymistä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. 
 • Standardissa on otettu huomioon prosessinäkökulma. Siinä tulee esille lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.
 • Tunnistaa ja ymmärtää toimintojen, tuotteiden sekä palvelujen ympäristönäkökohdat
 • Huomioi toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset
 • Ymmärtää, miten merkittäviä ympäristönäkökohtia voidaan hallita ja ohjata
 • Asettaa selkeitä tavoitteita ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi
 • Luo ympäristöpolitiikan ja asettaa ympäristötavoitteet
 • Tunnistaa sitä koskevat säädökset, viranomaisten sekä sidosryhmien vaatimukset ja seuraa näiden velvoitteiden noudattamista
 • Kehittää järjestelmän toimivuutta ja parantaa ympäristöasioihin liittyvää suorituskykyä. 

ISO 45001 -standardi osoittaa organisaation sitoutumista jatkuvaan parantamiseen sekä lain vaatimusten täyttämiseen ylläpitämällä työterveyden johtamisjärjestelmää.

 • Ylimmän johdon sitoutumista
 • Työntekijöiden osallistumista
 • Riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä
 • Työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin
 • ISO 45001 -sertifiointi auttaa kehittämään ja edistämään terveys- ja turvallisuuskulttuuria.


Metsäalan urakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit käsittelevät seuraavia osa-alueita

 • Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Kalusto
 • Työterveys ja työturvallisuus
 • Ympäristöasiat
 • Palvelujen tuottaminen

PEFC™-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa edistetään vapaaehtoisesti. PEFC™ on kansainvälinen tunnus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotetusta puusta, jota metsäteollisuuden kansainväliset asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät yhä useammin etsivät.

Huolto- ja kunnossapito

Huolto- ja kunnossapito

Korjaamomme pitää huolta omasta kalustostamme nopeasti ja tehokkaasti. Tämä takaa sen, että Veljekset Kellolan kalusto pysyy kunnossa, urakat aikataulussa ja palvelu tehokkaana.
Maarakennus

Maarakennus

Veljekset Kellola Oy on ketterä ja luotettava maanrakennuksen ammattilainen. Yritys on erikoistunut esimerkiksi massojen siirtoon, erilaisten työmaiden infrastruktuurin rakentamiseen, teiden parannus- ja rakennetöihin sekä erilaisten altaiden rakentamiseen.
Puun pystykauppa

Puun pystykauppa

Ostamme kuitu- ja energiapuupainotteisilta kohteilta puuta pääosin Raahen ja Oulun alueella. Voimme tarttua kauppoihin ja kokonaisvaltaisiin korjuu-urakoihin nopeallakin aikataululla. Meidän kanssa puukaupassa ei tule yllätyksiä – molemminpuolinen luottamus on meille tärkeää.
Puunkorjuu

Puunkorjuu

Ydinosaamistamme on tehokas ja laadukas puunkorjuu nykyaikaisella modernilla kalustolla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Työn laatu ja asiakastyytyväisyys ovat Veljekset Kellola Oy:lle sydämen asia. Kalustoa meillä riittää superkantavasta ketjusta päätehakkuukalustoon.